Jiří Mulák

JUDr. Jiří Mulák, Ph.D.

Doktor Mulák je absolventem právnických fakult v Plzni (Mgr. – 2015) a Praze (JUDr. – 2016, Ph.D. – 2018). Specializuje se na trestní právo, správní právo, civilní právo procesní a ústavní právo. Před nástupem do advokátní praxe byl po několik let (2015–2021) asistentem předsedy senátu a místopředsedy Vrchního soudu v Praze pro úsek trestního soudnictví. Od roku 2022 je společníkem naší advokátní kanceláře.

Vedle své advokátní praxe působí jako odborný asistent na Katedře trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Je autorem mnoha článků a statí z oboru trestního práva, a rozsáhlé odborné monografie na téma Základní zásady trestního řízení a právo na spravedlivý proces (2019). Působí v redakční radě odborného časopisu Trestní právo a internetového portálu Pravni-prostor.cz. V roce 2019 obsadil 1. místo v prestižní soutěži Právník roku 2018 v kategorii Talent roku. Je členem správní rady Centra šíření a podpory právního povědomí, z.ú. Hovoří anglicky a německy.

Evidenční číslo ČAK: 19935
ID datové schránky: 6z2kvma
Jazyky: angličtina, němčina