Monika Forejtová

doc. JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.

Docentka Forejtová je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy (Mgr. – 1995; JUDr. – 2002, Ph.D. – 2001). V roce 2017 se na této fakultě habilitovala v oboru Evropské právo. Od roku 2001 do 2020 vykonávala advokacii samostatně a nyní vykonává advokacii jako společník (zakladatel) naší advokátní kanceláře. Je zahraničním partnerem italské společnosti IL.C Law & Business Firm se sídlem v Miláně pro Českou republiku (https://www.ilc-firm.com/). Advokátní praxi provozuje zejména v oblastech práva evropského, ústavního, obchodních korporací, trestního, občanského a správního.

Je členkou expertní legislativní komise Svazu průmyslu a dopravy ČR. V minulosti byla volenou členkou představenstva České advokátní komory. Působí na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni ve funkci vedoucí Katedry ústavního a evropského práva. Externě spolupracuje s Katedrou evropského práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Je autorkou a spoluautorkou úspěšných odborných publikací (vědecké monografie, komentáře, encyklopedie) z oblasti práva ústavního a práva Evropské unie, ale i práva soukromého. Přednáší a publikuje doma i v zahraničí. Je členkou redakčních rad v časopisech Právník, Právnické listy a The Lawyer Quarterly. Hovoří anglicky a italsky. Je předsedkyní správní rady Centra šíření a podpory právního povědomí, z.ú.

Evidenční číslo ČAK: 09157
ID datové schránky: esjhphj
Jazyky: angličtina, italština