Vladimír Pelc

doc. JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D.

Docent Pelc je absolventem právnických fakult v Brně (Bc. – 2010, obor Právo a mezinárodní obchod), Plzni (Mgr. – 2011) a Praze (JUDr. – 2014, Ph.D. – 2016). V roce 2022 se na Právnické fakultě Univerzity Karlovy habilitoval v oboru Trestní právo, kriminologie a kriminalistika. V letech 2014–2021 byl samostatným advokátem a od roku 2022 je společníkem naší advokátní kanceláře. Specializuje zejména na oblast majetkové a hospodářské (vč. daňové) kriminality, v níž je odbornou veřejností považován za autoritu. Pravidelně publikuje vědecké texty v oblasti trestního práva hmotného i procesního a vystupuje na vědeckých konferencích.

Absolvoval několik dlouhodobých zahraničních výzkumných stáží (např. na Institutu pro trestní právo a kriminologii v Bernu nebo na Právnické fakultě Univerzity Udine). Mezi jeho nejznámější odborné publikace patří Prokazování původu majetku a daňové trestné činy (2017) a Krajní nouze v trestním právu (2021). Vedle výkonu advokátní praxe působí jako odborný asistent katedry trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Je členem redakčních rad v časopisech Acta Universitatis Carolinae Iuridica a Kriminalistika. Je revizorem Centra šíření a podpory právního povědomí, z.ú. Hovoří anglicky a italsky.

Evidenční číslo ČAK: 15888
ID datové schránky: 6aaqyqy
Jazyky: angličtina, italština