JUDr. Vladislav Vnenk, Ph.D.

Doktor Vnenk je absolventem Západočeské univerzity v Plzni (Mgr. – 2016; JUDr. – 2016; Ph.D. – 2020), kde v roce 2017 absolvoval rigorózní zkoušku (JUDr.), přičemž na téže fakultě v roce 2016 započal své doktorské studium (Ph.D.). Od roku 2020 je samostatným advokátem trvale spolupracujícím s naší advokátní kanceláří. Ve své advokátní praxi se věnuje zejména oblasti občanského, insolvenčního a ústavního práva. Současně působí jako odborný asistent Katedry ústavního a evropského práva Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni a je též autorem mnoha odborných publikací v České republice i v zahraničí.

Evidenční číslo ČAK: 19178
ID datové schránky: 27bmdze
Jazyky: angličtina, němčina