společníci

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

FOREJTOVÁ | PELC | PARTNERS s.r.o.

NAŠE ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JE
ZAVEDENOU STABILNÍ KANCELÁŘÍ
S BOHATÝMI ZKUŠENOSTMI

GENERÁLNÍ
ADVOKÁTNÍ PRAXE

SE ZVLÁŠTNÍ
SPECIALIZACÍ

– TRESTNÍ PRÁVO
– KORPORÁTNÍ PRÁVO
– SPORNÁ AGENDA A LITIGACE
– ZASTUPOVÁNÍ PŘED ÚSTAVNÍM SOUDEM ČR
A EVROPSKÝM SOUDEM PRO LIDSKÁ PRÁVA

odborné publikace

SPOLEČNÍCI ADVOKÁTNÍ
KANCELÁŘE JSOU
PUBLIKUJÍCÍMI
VYSOKOŠKOLSKÝMI PEDAGOGY

NAŠE PRINCIPY

VČASNOU PRÁVNÍ RADOU
MŮŽETE PŘEDEJÍT NEMALÉMU
MNOŽSTVÍ PROBLÉMŮ

DŮVĚRNOST VZTAHU MEZI
ADVOKÁTEM A KLIENTEM

PROFESIONALITA

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

MÁ POJIŠTĚNÍ PROFESNÍ ODPOVĚDNOSTI (VÝKON ADVOKACIE)