AKTUALITY

Mediálně sledovaný případ náchodského podnikatele Alexandra Dostála, který z lidí vylákal téměř půl miliardy korun, měl letos v září dohru. Okresní soud v Pardubicích dopřál poškozeným sdruženým ve spolku SAFÍR NÁCHOD, z.s., který pro bono zastupovala naše Advokátní kancelář Forejtová | Pelc | Partners s. r. o., alespoň částečné zadostiučinění, když A.D. nařídil vykonat zbytek […]

Vědecká rada PF UK

Ve čtvrtek dne 21. dubna 2022 doktor Pelc uspěl na vědecké radě Právnické fakulty Univerzity Karlovi při habilitačním řízení (řízení ke jmenování docentem v oboru Trestní právo, kriminologie a kriminalistika). Obhájil habilitační práci s názvem Krajní nouze v trestním právu a přednesl přednášku na téma Účastenství v trestním právu.