JUDr. Marta Fleková

Doktorka Fleková je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy (Mgr. – 2020; JUDr. – 2020). Po složení advokátních zkoušek v roce 2023 (s prospěchem „výtečně“) působí v naší advokátní kanceláři jako trvale spolupracující advokátka. Dříve působila v naší advokátní kanceláři na pozici advokátní koncipientky. V letech 2016 – 2023 dále externě spolupracovala s poradenskou společností patřící do tzv. velké čtyřky, kde se zabývala daňovou judikaturou. V praxi se zaměřuje především na trestní právo (daňové trestné činy), správní právo, občanské právo a insolvenční právo (zejména otázka oddlužení). Aktuálně je interní doktorandkou na katedře trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Evidenční číslo ČAK: 21181
Jazyky: angličtina, němčina