Mgr. Tadeáš Brožík

Magistr Brožík je absolventem Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni (Mgr. – 2023) a od stejného roku působí v naší advokátní kanceláři na pozici advokátního koncipienta. V rámci své koncipientské praxe se specializuje zejména na oblast občanského práva, správního práva a práva obchodního. Při studiu působil od roku 2021 jako pomocný vědecký pracovník na katedře ústavního a evropského práva.

Evidenční číslo ČAK: 46659
Jazyky: angličtina, francouzština