Mediálně sledovaný případ náchodského podnikatele Alexandra Dostála, který z lidí vylákal téměř půl miliardy korun, měl letos v září dohru. Okresní soud v Pardubicích dopřál poškozeným sdruženým ve spolku SAFÍR NÁCHOD, z.s., který pro bono zastupovala naše Advokátní kancelář Forejtová | Pelc | Partners s. r. o., alespoň částečné zadostiučinění, když A.D. nařídil vykonat zbytek trestu odnětí svobody ve věznici.

A.D. byl v minulosti odsouzen za zvlášť závažný zločin podvodu k trestu odnětí svobody v délce trvání 9 let, trestu zákazu podnikatelské činnosti na dobu 10 let a k trestu propadnutí náhradní hodnoty poté, co od svých klientů vylákal vysoké finanční částky s příslibem, že jim peníze výhodně zhodnotí, jednalo se o tzv. Ponziho schéma. A. D. cílil na starší osoby, osoby se zdravotním postižením a osoby ve finanční tísni, které mnohdy připravil o jejich celoživotní úspory. Odsouzený po celou dobu trestního řízení přesvědčoval poškozené, že chyba je na straně státu, který mu měl trestním stíháním znemožnit podnikat a vrátit jim vložené (vylákané) finanční prostředky.

V kauze jsme pro bono zastupovali spolek SAFÍR NÁCHOD, z. s., který založili poškození za účelem, aby si vzájemně pomohli při uplatňování svých nároků a dále, aby soudu nabídli záruku zájmového sdružení občanů za dovršení nápravy odsouzeného, neboť se domnívali, že A. D. dostojí svým slibům a po podmíněném propuštění na svobodu jim splatí svůj dluh. Na konci roku 2017 došlo k podmíněnému propuštění odsouzeného na zkušební dobu 5 let, ve které se měl A. D. pokusit napravit škodu způsobenou trestnou činností.

Po svém propuštění však A. D. neprojevil žádnou snahu poškozeným jakýmkoli způsobem pomoci a škodu ani částečně neuhradil. Naopak se snažil poškozené podvést znovu, když se některé z nich pokusil zmanipulovat k podepsání smluv, jejichž podpisem by se vzdali svých nároků na náhradu škody. Spolek vzal proto v listopadu 2022 záruku zpět.

Na veřejném zasedání, které se konalo v únoru 2023 a které mělo určit, zda se odsouzený osvědčil, Okresní soud v Pardubicích nejprve zkušební dobu A. D. prodloužil na dobu 2 let. Členové spolku SAFÍR NÁCHOD, z.s., se přesto v boji za spravedlnost nevzdali a na podnět advokáta naší advokátní kanceláře, doc. JUDr. Vladimíra Pelce, Ph.D., bylo z iniciativy okresního státního zástupce rozhodnutí o prodloužení zkušební doby zrušeno a soud v novém veřejném zasedání v září 2023 nařídil A. D. vykonat zbylých 5 let z jeho pravomocného trestu odnětí svobody.

Výsledek řízení vnímáme jako malé vítězství mezi stovkami smutných příběhů, které tato kauza zapříčinila, ale současně jako odstrašující případ pro další potencionální oběti podobných podvodů.

Kontakt pro média:

doc. JUDr. Vladimír Pelc, Ph.D.

+420 773 076 555

pelc@akfcp.cz

Napsat komentář