Ve čtvrtek dne 21. dubna 2022 doktor Pelc uspěl na vědecké radě Právnické fakulty Univerzity Karlovi při habilitačním řízení (řízení ke jmenování docentem v oboru Trestní právo, kriminologie a kriminalistika). Obhájil habilitační práci s názvem Krajní nouze v trestním právu a přednesl přednášku na téma Účastenství v trestním právu.

Napsat komentář